برابر تفاهم نامه فی مابین انجمن حمایت مرکز و اداره کل زندانهای خراسان شمالی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت آموزش خانواده های مددجویان در اختیار اداره کل زندانهای خراسان شمالی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : در راستای اجرای تفاهم نامه ...

ادامه مطلب »
مدیر کل زندانهای خراسان شمالی

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

ادامه مطلب »

Recent Posts