معاون سیاسی امنیتی،اجتماعی استانداری خراسان شمالی در جلسه تخصصی گسترش فعالیت های اشتغال زندانیان :اشتغال پایدار زندانیان و خانواده های آنان تضمین کننده کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

در راستای اجرای برنامه های پیشنهادی دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی دربازدید از زندان مرکزی ...

ادامه مطلب »

Recent Posts