مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر

مدیر کل زندانها ی خراسان شمالی در مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر: فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات،مهمترین مشکلات در حوزه حمایت از خانواده زندانیان نیازمنداست

مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر، حمایت از خانواده زندانیان نیازمنداستان خراسان شمالی به همت انجمن ...

ادامه مطلب »

Recent Posts