برابر تفاهم نامه فی مابین انجمن حمایت مرکز و اداره کل زندانهای خراسان شمالی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت آموزش خانواده های مددجویان در اختیار اداره کل زندانهای خراسان شمالی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : در راستای اجرای تفاهم نامه ...

ادامه مطلب »
مدیر کل زندانهای خراسان شمالی

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

ادامه مطلب »

سرپرست اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندانهای خراسان شمالی از برگزاری مسابقات ورزشی میان کارکنان حوزه قضایی و سازمانهای تابعه دستگاه قضایی استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : مرادیان سرپرست اداره فرهنگی و ...

ادامه مطلب »

انتصاب موسوی بهار به سمت” مشاور امور بانوان” از سوی بلوکی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی، به موجب حکمی ” سیده شوکت موسوی بهار” به سمت مشاور امور بانوان اداره کل زندانهای خراسان شمالی منصوب شد.

انتصاب موسوی بهار به سمت" مشاور امور بانوان" از سوی بلوکی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی، به موجب حکمی " سیده شوکت موسوی بهار" به سمت مشاور امور بانوان اداره کل زندانهای خراسان شمالی منصوب شد.

ادامه مطلب »

Recent Posts