برابر تفاهم نامه فی مابین انجمن حمایت مرکز و اداره کل زندانهای خراسان شمالی مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت آموزش خانواده های مددجویان در اختیار اداره کل زندانهای خراسان شمالی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : در راستای اجرای تفاهم نامه ...

ادامه مطلب »

Recent Posts