معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان هادر آئین تکریم و معارفه مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : شاخص زندان های خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر است – زندان برای مجازات نیست بلکه مکانی برای تربیت انسان ها است

آئین تکریم و معارفه مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با حضور قهرمانی معاون توسعه مدیریت ...

ادامه مطلب »

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بازدیدی غیر مترقبه از زندان های اسفراین،شیروان و کانون اصلاح وتربیت:تأکید بر اصلاح فرایندهای معیوب در حوزه زندانبانی

پژمان پروین مدیر کل زندانهاواقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی در بازدیدهای نوبه ای خود ...

ادامه مطلب »

Recent Posts