مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بازدیدی غیر مترقبه از زندان های اسفراین،شیروان و کانون اصلاح وتربیت:تأکید بر اصلاح فرایندهای معیوب در حوزه زندانبانی

پژمان پروین مدیر کل زندانهاواقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی در بازدیدهای نوبه ای خود ...

ادامه مطلب »

Recent Posts