مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بازدید از فرایند ساخت سوله های اشتغال انجمن حمایت زندانیان بجنورد: توانمند سازی خانواده مددجویان محور اصلی فعالیت های انجمن حمایت

محمدی مدیر کل زندانهای استان به اتفاق مهرپرور مدیر کل بازرسی استان ، محمد یاران ...

ادامه مطلب »

Recent Posts