منظور افزایش ارتباط و تعامل و آشنایی با فعالیتهای بنیاد تعاون خراسان رضوی سرپرست نمایندگی بنیاد تعاون از واحد های تولیدی نمایندگی خراسان رضوی بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : غلامرضاپور سرپرست نمایندگی به همراه ...

ادامه مطلب »

Recent Posts