مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در نشست هم انديشي با معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : برنامه ریزی واهتمام ویژه در اجرای دقیق شاخص های ارزیابی عمومی و اختصاصی

به منظورتحليل نتايج شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد استانداری استان خراسان شمالی و ...

ادامه مطلب »

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی درنشستی با معاون قضائی و دبیرکارگروه کاهش جمعیت کیفری:تأکید بر تدوام اجرای راهکارهای سازنده به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها

امیر رضا حاجی غلامی معاون قضائی دادگستری خراسان شمالی و دبیر کارگروه کاهش جمعیت کیفری ...

ادامه مطلب »

Recent Posts