نشست تخصصی مسئولین اجرای احکام و فن آوری اطلاعات

مدیر کل زندانهای استا ن خراسان شمالی در نشست تخصصی مسئولین اجرای احکام و فن آوری اطلاعات :برنامه ریزی منسجم در زندانها با اطلاعات دریافتی از داده های نرم افزاری

نشست تخصصی راهبردی رؤسای زندانها ، مسئولین اجرای احکام و گروه فن آوری اطلاعات زندانهای ...

ادامه مطلب »
مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر

مدیر کل زندانها ی خراسان شمالی در مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر: فقدان نظام جامع حمایتی و کمبود اعتبارات،مهمترین مشکلات در حوزه حمایت از خانواده زندانیان نیازمنداست

مراسم گرامیداشت روز نسیم مهر، حمایت از خانواده زندانیان نیازمنداستان خراسان شمالی به همت انجمن ...

ادامه مطلب »

Recent Posts