مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شیروان : ایجاد در آمد پایدار در راستای تامین هزینه های لازم برای کمک به خانواده های زندانیان

به منظور تعیین اعضای جدید و مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان شیروان جلسه ای در ...

ادامه مطلب »

Recent Posts