در دیدار معاون سلامت،اصلاح وتربیت و مدیرکل اقدامات تامینی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور با دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد انتقال زندان بجنورد به خارج شهر مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : دیدار با مقامات قضایی استان ...

ادامه مطلب »

Recent Posts