بازدید استاندار خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد و تأکید بر گسترش اشتغال و حرفه آموزی به منظور جامعه پذیری و توانمند سازی زندانیان

دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی به همراه معاونین سیاسی امنیتی اجتماعی،توسعه و مدیریت منابع انسانی،هماهنگی ...

ادامه مطلب »

Recent Posts