مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در نشستی تخصصی با روانشناسان و مددکاران اجتماعی و تأکید بر اجرای دو اصل برقراری رابطه حرفه ای و پیگیری ،در ارائه خدمات مددکاری به زندانیان

در نشست تخصصی روانشناسان و مددکاران اجتماعی زندانهای خراسان شمالی که با حضور پژمان پروین ...

ادامه مطلب »

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در نشست تخصصی و راهبردی بامسئولین و کارکنان امور مالی و پشتیبانی : شفاف سازی فرآیند انجام امور را در دستور کار خود قرار دهید

پژمان پروین مدیر کل زندانهای استان در نشستی تخصصی و راهبردی بامسئولین و کارکنان امور ...

ادامه مطلب »

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در دومین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی : پرهیز از فعالیت های تک بعدی و تأکید برهمه جانبه و فراگیر بودن خدمات و برنامه ها در زندانها

مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی دردومین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی زندانهای استان ...

ادامه مطلب »

Recent Posts