مدیرکل قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور در بازدید از زندان های خراسان شمالی: رضایت مندی فراگیرمددجویان و آرامش موجود در زندان های خراسان شمالی حاصل تلاش جهادی

پورمند مدیرکل قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور و هیئت همراه ...

ادامه مطلب »

Recent Posts