مدیر کل زندانهای خراسان شمالی

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین : رعایت مقررات زندان از سوی زندانی دریافت امتیازات وتسهیلات را درپی خواهد داشت

ادامه مطلب »
سرپرست اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندانهای خراسان شمالی

سرپرست اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل زندانهای خراسان شمالی از برگزاری مسابقات ورزشی میان کارکنان حوزه قضایی و سازمانهای تابعه دستگاه قضایی استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی : مرادیان سرپرست اداره فرهنگی و ...

ادامه مطلب »