۱۰۹ زنداني جرائم غيرعمد استان چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند

۱۰۹ زنداني جرائم غيرعمد استان چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند – ایرنا

109 زنداني جرائم غيرعمد استان چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند

بجنورد- ايرنا- مديرعامل ستاد ديه خراسان شمالي گفت: ۱۰۹ زنداني جرائم غيرعمد استان با بدهي ۵۰ ميليارد ريال چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند. رضا استاجي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در فاروج اظهار داشت: از اين تعداد پنج زنداني مربوط به اين شهرستان است.
وي شمار زندانيان جرائم غيرعمد استان در سال گذشته را ۳۰۹ نفر دانست كه از اين تعداد ۱۳ نفر مربوط به شهرستان فاروج بود.
وي بيان داشت: بدهي زندانيان جرائم غيرعمد شهرستان فاروج ۶ ميليارد ريال بود كه با توجه به اينكه شكات سال گذشته از ۵۰ درصد حق خود گذشتند و با مبالغ كمك شده از سوي ستاد ديه و خيران، ۱۳ زنداني شهرستان آزاد شدند.
وي در ادامه اظهار داشت: خيران شهرستان فاروج به تعهدات خود در جشن گلريزان سال گذشته پايبند بوده و ۱۰۰ درصد اين تعهدات وصول شد.
وي همچنين گفت: خيران شهرستان فاروج در جشن گلريزان سال گذشته ۲۰۰ ميليون ريال كمك يا تعهد پرداخت كمك داشتند كه ۱۰۰درصد وصول شد و براي كمك به آزادي زندانيان جرائم غير عمد شهرستان هم يك ميليارد و۴۸۰ ميليون ريال از سوي ستاد ديه پرداخت شد.
استاجي گفت: با توجه به برگزاري جشن گلريزان در سطح شهرستان فاروج و جمع آوري مبلغ ۵۷۰ ميليون ريال از سوي خيران، اين رقم بعلاوه كمك هاي چند برابري ستاد ديه، براي آزادي زندانيان شهرستان، البته پرونده هاي فاقد كيفري موثر هزينه مي شود.
شهرستان فاروج فاقد زندان است، زندانيان اين شهرستان در زندان شهرستان شيروان نگهداري مي شوند.