گزارش عملکرد

((به نام خدا))

نگاهی کلی به فعالیت های زندانهای خراسان شمالی

  • آیا میدانید در حال حاضر تعداد ۴۰۵ نفر از زندانیان درزندانهای استان در دوره مقدماتی سواد آموزی تا تحصیلات دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند ؟
  • آیا میدانید درحال حاضر تعداد۴۸ نفر از زندانیان حافظ یک تا ۱۵ جزء قرآن مجید هستند ؟
  • آیا میدانید در حال حاضر تعداد ۱۶ نفر روحانی در زندانهای استان مشغول فعالیت و اصلاح و تربیت مددجویان هستند ؟
  • آیا میدانید شورای حل اختلاف در جوار زندان در راستای حل و فصل اختلافات زندانیان مستقرو آماده خدمت رسانی می باشد ؟
  • آیا میدانید اداره مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانهای استان در راستای ارائه خدمات به زندانیان پس ازآزادی طی دوسال گذشته ۱۲۸  فقره وام اشتغالزایی پرداخت نموده است ؟
  • آیا میدانید انجمن حمایت زندانیان بجنورد در حال حاضر تعداد  ۷۰۰ خانواده زندانی نیاز مند را تحت پوشش قرار داده است ؟
  • آیا میدانید انجمن حمایت زندانیان در سال ۹۸ تعداد  840  مورد سبد کالا به خانواده های زندانیان نیازمند اعطا نموده است ؟
  • آیا می دانید۳۰۰۰ متر مربع فضای اشتغال برای اشتغال به کار زندانیان در زندانهای استان ایجاد شده است ؟
  • آیا میدانید ستاد دیه استان تا کنون چند نفر از زندانیان جرائم غیر عمد را از سطح زندانهای استان با حمایت خیرین و نیکوکاران آزاد نموده است ؟
سال تعداد زندانیان آزاد شده
۱۳۹۲ ۱۲۳ نفر
۱۳۹۳ ۱۴۰ نفر
۱۳۹۴ ۱۵۲ نفر
۱۳۹۵ ۱۹۸ نفر
۱۳۹۶ ۲۴۷ نفر
۱۳۹۷ ۳۰۹ نفر
۱۳۹۸ ۱۹ نفر تا ۳۰ خرداد

نیکو کار محترم:

شماره کارت:۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۴۲۶۱۸۵ به نام ستاد دیه خراسان شمالی جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان

شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۵۱۶۵۶ به نام انجمن حمایت زندانیان بجنورد جهت کمک به خانواده زندانیان نیازمند

روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی