گزارش تصویری نشست مدیرکل زندان های استان با اصحاب رسانه خراسان شمالی در گرامیداشت هفته قوه قضائیه

گزارش تصویری نشست مدیرکل زندان های استان با اصحاب رسانه خراسان شمالی در گرامیداشت هفته قوه قضائیه