گزارش تصویری بازدید مدیر کل زندان های استان خراسان شمالی از زندان بجنورد

گزارش تصویری بازدید مدیر کل زندان های استان خراسان شمالی از زندان بجنورد .

مجتبی محمدی مدیر کل زندان های استان خراسان شمالی روز چهارشنبه با حضور در زندان بجنورد از کلیه قسمتهای مختلف این زندان بازدید نمود . شایان ذکر است این بازدید از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ صورت گرفت .