گزارش تصویری بازدید ،حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و محمدی مدیر کل زندانها ی استان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان

گزارش تصویری بازدید ،حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و محمدی مدیر کل زندانها ی استان و جمعی از مقامات قضایی شیروان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ، محمدی مدیر کل زندانها ی استان در بازدید از زندان شیروان