گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در زندان بجنورد

به همت واحد فرهنگی و تربیتی زندان بجنورد و همزمان با هفته عفاف و حجاب و در راستای ترویج وتوسعه فرهنگ حجاب وعفاف، ضمن تشکیل ستاد ، طی مراسمی از کارکنان زن و تعدادی ازمراجعین تقدیر بعمل آمد .

حاتمی رئیس زندان بجنورد جلسه ستاد در سخنانی به شغل سخت وطاقت  فرسای  زندانبانی  اشاره کرد و اظهارداشت : کار در مجموعه زندانها به لحاظ شرایط خاصی که دارد، بسیار سخت وطاقت فرسا است  وکاردرآن  برای قشر زن  بسیار سخت تر  است  .

رئیس زندان بجنورد خاطر نشان ساخت : خوشبختانه در محیط  کار کارکنان زن  در زندان به مقوله حجاب وعفاف بسیار اهمیت داده وهفته حجاب وعفاف بهانه ای است تا از  همه کسانی که برای هنجارهای اجتماعی جامعه ارزش بیشتری قائل هستند تجلیل بعمل آید.

شایان ذکر است ؛ به مناسبت هفته حجاب و عفاف از بانوان شاغل در زندان بجنورد و تعدادی از ارباب رجوع محجبه  با اهداء هدایایی تقدیر شد.پایان خبر / م