کسب رتبه عالی دفتر آمار و فناوري اطلاعات زندان های خراسان شمالی در بین زندان های سراسر کشور

براساس رتبه بندی صورت گرفته از سوی دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حوزه آمار، اطلاعات و فعالیتهای انفور ماتیک ، اداره کل زندانهای خراسان شمالی رتبه عالی را کسب نمود .

باتوجه به تلاشهای صورت گرفته در راستاي توسعه خدمات فناوري اطلاعات و ايجاد بسترهاي علمي آمار و اطلاعات گروه آمار و فناوري اطلاعات زندان های خراسان شمالی موفق گردید رتبه عالی را در سه حوزه آمار ، انفورماتیک و رتبه کل به خود اختصاص دهد .

محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی ضمن ابراز خرسندی از کسب رتبه عالی در سال ۹۷ اظهار داشت : در مقوله کاهش جمعیت کیفری مسئولین فناوری اطلاعات زندانها می توانند با ارائه آمارهای دقیق؛ سریع و بروز به رؤسای زندانها  و مسئولان ذیربط کمک کرده و نقشی پویا ایفا کنند.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی این موفقیت را حاصل تلاش جمعی کارکنان شاغل در حوزه آمار و انفورماتیک زندانهای استان برشمرد و از خدمات و تلاشهای آنان تقدیر نمود .