پنجم خرداد روز نسیم مهر ، روز تکریم و حمایت از خانواده های زندانیان گرامی باد .

پنجم خرداد روز نسیم مهر ، روز تکریم و حمایت از خانواده های زندانیان گرامی باد . روابط عمومی اداره کل زندان های خراسان شمالی