پرسش های متداول

سوالات متداول
زمان های ملاقات ارباب رجوع با مدیر کل و روسای زندانها چگونه است؟
زمان های ملاقات با مجتبی محمدی مدیر کل محترم زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان شمالی روزهای دو شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۰۰ می باشد و برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۲۷۴۰۱۳۳و ۳۲۷۴۰۱۳۴ دفتر مدیر کل محترم نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.
————
زمان ملاقات زندانیان زندان مرکزی بجنورد چه روزهایی است؟
زمان ملاقات زندان مرکزی به شرح زیر می باشد:
روز های ملاقات
همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۳:۰۰ بجز ایام تعطیل :
شنبه :واحد ۱ مرکز مشاوره
یکشنبه: واحد ۲ مرکز مشاوره
دوشنبه: واحد ۳ مرکز مشاوره
سه شنبه: واحد ۱ مرکز مشاوره
چهارشنبه : واحد نسوان
پنج شنبه : واحد سلامت ۱ و نظامیان
زمان ملاقات با رؤسای زندانهای تابعه و مرکز کانون اصلاح و تربیت بجنورد دوشنبه هر هفته از ساعت ۸ لغایت ۰۰: ۱۳ می باشد .
شرایط ملاقات چیست؟
هر مددجو می تواند از امتیاز ملاقات استفاده نماید به شرط دارد بودن حسن اخلاق و رفتار مددجو در طول مدت اقامت در زندان
شرایط ملاقات کننده(خانواده زندانی):
همرا داشتن مدارک شناسایی شناسنامه یا کارت ملی
رعایت جدول ملاقات
بستگان درجه یک : پدر ،مادر ،برادر،خواهر ،همسر ، فرزند
سایر بستگان می توانند به شرط داشتن دستور از قاضی ناظر زندان ، قاضی پرونده و رییس زندان از ملاقات بهره مند شوند
زمان ملاقات زندانیان زندان اسفراین ، شیروان و مرکز کانون اصلاح و تربیت چه روزهایی است ؟
زمان ملاقات زندان شیروان ، اسفراین و کانون نیز در طول هفته تا ساعت ۱۳:۰۰ می باشد .

چه افرادی در زندان نیمه باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرائم غیر عمدی.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی، موضوع ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی.

دـ محکومین به حبس در جرائم عمدی با شرایط زیر:

۱ ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.

۲ ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال بشرط تحمل۱۰ /۱ از مدت محکومیت در زندان بسته.

۳ ـ محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد بشرط تحمل ۲ سال از مدت محکومیت در زندان بسته.

چه افرادی در زندان باز نگهداری می‌شوند:

بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می‌شوند:
الف ـ محکومین جرائم غیرعمدی.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.

د ـ محکومین به حبس در جرائم عمدی با شرایط زیر:

۱ ـ محکومین به حبس های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن ۴ /۱ از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

۲ ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۵ /۱ از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

۳ ـ محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.