همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجرصورت گرفت : بازدید مقامات قضایی شهرستان شیروان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان

در چهارمین روز از دهه مبارک فجر و در راستای برنامه های کاهش جمعیت کیفری زندانها رئیس دادگستری ، دادستان  به همراه جمعی از مقامات قضایی شهرستان شیروان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان  بازدید و به درخواستهای قضایی مددجویان رسیدگی نمودند .

در این بازدید بیش از ۳۰ نفر از مددجویان در دیداری چهره به چهره مشکلات قضایی خود را مطرح نمودند .

سید آبادی رئیس زندان شیروان حضور مسئولین قضایی و قضات در جمع زندانیان را گامی در جهت هر چه بهتر اجرایی شدن فرایند کاهش آسیب رفتارهای پرخطر اعلام کرد و از حضور مقامات قضایی در جمع زندانیان قدردانی نمود . پایان خبر / م