همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر صورت گرفت : بازدید غیر مترقبه مدیر کل زندان های خراسان شمالی از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان

در راستای انجام سرکشی های دوره ای از زندان و رسیدگی به امورات مددجویان محمدی مدیر کل زندان های خراسان شمالی به صورت غیر مترقبه در گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور در زندان شیروان از کلیه اندرزگاهها بازدید و با زندانیان دیدار و گفتگو نمود .  

مدیر کل زندانهای استان از وضعیت بهداشتی ، کارگاههای اشتغال و اندرزگاههای اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان بازدید غیرمترقبه ای داشتند .

در این بازدید که بیش از ۲ساعت به طول انجامید ، ابتدا سید آبادی مدیر زندان گزارشی از وضعیت موجود ارائه نمود و سپس مدیر کل زندانهای استان با اشاره به گرامیداشت ایام ا… دهه مبارک فجر از مسئولین زندان خواست تا در جهت آسایش مددجویان و درخواستهای آنان اهتمام ویژه ای داشته باشند .

محمدی در خاتمه این بازدید بر نظم و انضباط در مجموعه کاری نیز تاکید و استفاده مطلوب از اقدامات اصلاحی و تربیتی و تشریک مساعی مددجویان در برنامه های فرهنگی ، اشتغال ، فراگیری امور اعتقادی و مذهبی را خواستار شد . پایان خبر / م