هفته عفاف و حجاب گرامی باد

مقام معظم رهبری : حجاب وقار است ، متانت است ، ارزش گذاری زن است ، سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست . بسیج و روابط عمومی اداره کل زندان های خراسان شمالی