نشست هم اندیشی مسؤلین زندان مرکز استان با رئیس و مسئول آموزش جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد

محمودی آبادی رئیس جهاد کشاورزی به همراه اصغری مسئول آموزش با حضور در زندان بجنورد و در نشستی مشترک با مسئولین این زندان در خصوص نحوه همکاری ها و چگونگی ارائه آموزشهای پیش بینی شده جهت مددجویان ، توسط سازمان جهاد کشاورزی بحث و تبادل نظر نمودند .

      در این نشست که با حضور حاتمی رئیس زندان ، سرپرست بنیاد تعاون استان و برخی از مسئولین و کارشناسان برگزارشد ، حاتمی ضمن تشکر از توجه و همکاری مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و با اشاره به اهمیت مقوله آموزش به مددجویان زندانها ، حرکت در مسیر انجام هر چه بهتر وظایف محوله در حیطه رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی با توجه به وجود نقطه نظرات و دیدگاه های مشترک بین سازمان زندانها و سازمان جهاد کشاورزی را بسیار مهم ارزیابی نمود و مقرر شد درراستای تفاهم نامه مشترک در خصوص نحوه ادامه همکاری های دو سازمان و برنامه ریزی دوره های آموزشی قابل اجرا جهت مددجویان زندان این شهرستان اقدام گردد . پایان خبر / م