نشست صمیمی رئیس کانون اصلاح و تربیت بجنورد با پرسنل وظیفه

به منظور رسیدگی به مشکلات پرسنل وظیفه ، ایجاد تعامل و بازبینی توصیه های حفاظتی و ارتقاء ضریب امنیتی مجموعه ، نشست صمیمی پرسنل وظیفه با رئیس  کانون اصلاح و تربیت بجنورد برگزارشد.

سجادی رئیس کانون اصلاح و تربیت بجنورد در این نشست صمیمی با بیان اینکه سربازان یکی از بازوهای سازمان زندان ها در ارتقاء ضریب امنیتی هستند گفت: باید در طول خدمت ، سربازان وظیفه ضمن رعایت هشدارهای حفاظتی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشت تا ماموریت های محوله را به خوبی انجام داد .

وی بر لزوم رعایت نظم و انضباط، سلسله مراتب نظامی و هوشیاری در انجام وظیفه تاکید کرد.

در پایان این نشست سربازان وظیفه مسائل و مشکلات خود را نیز مطرح کردند.