نشست تخصصی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با فرماندهان یگان حفاظت

نشست تخصصی و راهبردی فرماندهان یگان حفاظت زندانهای خراسان شمالی به ریاست  مجتبی محمدی مدیر کل زندانها ی استان برگزار گردید .

در این جلسه محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با اشاره به نقش نیروهای یگان حفاظت در استقرار نظم و امنیت در زندانها  در سخنانی ، شناسایی زندانیان با سابقه، نظارت بر ورود و خروج ارباب رجوع، سرکشی مستمر فرماندهان یگان حفاظت از زندانها، آموزش های رزمی و دفاعی پرسنل یگان حفاظت، رسیدگی به در خواستهای سربازان وظیفه ، نظارت بر اعزام و بدرقه زندانیان به محاکم قضایی و مراکز درمانی ، سرکشی از بیمارستانها، را موردتاکید قرار داد.

مدیرکل زندان های استان در ادامه تصریح کرد: اجرای مانورهای ضد شورش با همکاری نیروی انتظامی در راستای آمادگی جهت مقابله با بحران های احتمالی و بررسی نقاط ضعف حفاظتی بسیار کارآمد و موثر است.

محمدی در خاتمه سخنان خود نقش کارکنان یگان حفاظت را در امنیت زندان و پیشبرد اهداف سازمانی تشریح کرد و ایجاد انگیزه خدمتی در کارکنان و سربازان وظیفه و همچنین ارتقاء آگاهی های شغلی را با آموزش های کاربردی و مستمر حائز اهمیت دانست و به بررسی نحوه بازرسی های غیر مترقبه و نوبه ای پرداخت .

در پایان این نشست فرماندهان یگان حفاظت زندانها نقطه نظرات خود را پیرامون امنیت در زندانها بیان نمودند.