نشست تخصصی مدیر کل زندانهای استان با کارکنان حوزه بهداشت و درمان زندان اسفراین

محمدی مدیر کل زندانهای استان با سفر یک روزه به شهرستان اسفراین ضمن بازدید از قسمتهای مختلف زندان این شهرستان ،  در نشستی تخصصی با حضور کلیه کارکنان حوزه بهداشت و درمان زندان ، نکات مورد تاکید دکتر تشکریان مدیر کل بهداشت و درمان سازمان در سفر به استان را مورد بررسی قرار دادند .

مدیر کل زندانهای استان در این نشست اظهار داشت: سلامت مددجویان یکی از اولویت های سازمانی است و خدمات بهداشتی و درمانی زندانیان یک ضرورت محسوب می شود.

محمدی مسائل مهمی همچون بیماریابی فعال در زندان ، واکسیناسیون زندانیان ، صدور کارت بهداشت برای مددجویان شاغل، آموزش و مشاوره به منظور کاهش رفتارهای پرخطر ، نظارت بر طرح mmt در زندان را مورد  تاکید قرار داد .

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی همچنین با تاکید بر اجرای دقیق منویات دکتر تشکریان در حوزه بهداشت و درمان زندانهای استان از دکتر مرادی سرپرست اداره بهداشت و درمان زندانهای استان خواستار پیگیری منویات و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در این حوزه شد .

محمدی پس از این نشست با حضور در جمع مددجویان زندان شهرستان اسفراین و بررسی مشکلات مطروحه از سوی آنان ، کل فضای فیزیکی این زندان را از نزدیک بازدید و ضمن تأکید بر رعایت مقررات و نکات حفاظتی و امنیتی،لازمه استقرار امنیت پایدار در زندانها را گسترش فعالیت های اثر بخش اصلاحی و تربیتی دانست.