اهداف

اهداف:

چه بخواهیم یا نخواهیم، هستند افرادی که جرم پیشه و روش زندگی آنهاست و عدم مبادرت ایشان به افعال و رفتارهای مجرمانه یا مصون نگهداری اجتماع از اسیبهای رفتاری آنان جز با تدبیر مجازات های قاطع و بازدارنده ممکن و میسر نیست که زندانی یکی از این مجازاتهاست.

برند و نشان سازمان زندانهای کشور( سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ) است که اقدامات تأمینی و تربیتی را تحت لوای شعار راهبردی برگرفته از قرآن این کتاب جان بخش و آسمانی مسلمانان که ((همانا احیاء یک نفس برابر با احیاء جانهاست)) مدیریت ؛ هدایت و اعمال میکند.

رسالت سازمان زندانها و بالتبع ادارات کل زندانها در استانهای کشور، نگهداری مجرمان حسب دستور مقامات قضائی و پرداخت به امر اصلاح و تربیت آنان میباشد.نگهداری و پیشگیری زا فرار زندانی در فرایندهای مختلف تأمینی و امنیتی و حفاظتی و حفاظت فیزیکی تعریف و احصاء شده است.

در محور امور تربیتی نیز برنامه های متنوع خدمات اجتماعی – اصلاحی و تربیتی -حرفه آموزی و مهارتهای اساسی زندگی-سیاست گذاریهای امور اشتغال و حرفه آموزی و … انجام میپذیرد. در مجموع نظام زندانبانی را میتوان مجموعه ای توصیف کرد که کار بیش از ۲۰ وزارت خانه، ارگان و سازمان کشوری را انجام میدهد، برخی از این فعالیتها در فرایندهای مشترک با سایر سازمانها و وزارت خانه ها قرار دارد که بعنوان تفاهم نامه و توافقنامه های فی مابین دنبال میشود، در مجموع این برنامه ها و انبوه منابع انسانی و تجهیزات و … هدف عالیه ای را دنبال مینمایند که همانا اصلاح فرد مجرم و بازگشت سعادتمندانه وی به آغوش اجتماع است.

قدر مسلم این رسالت با اعتماد جامعه به فرد نادم و دادن فرصت زندگی درست میتواند ماندگاری لازم را در پی داشته و در ارتقاء امنیت و سلامت رفتاری جامعه نیز مفید واقع شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*