معاون سیاسی امنیتی،اجتماعی استانداری خراسان شمالی در جلسه تخصصی گسترش فعالیت های اشتغال زندانیان :اشتغال پایدار زندانیان و خانواده های آنان تضمین کننده کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

در راستای اجرای برنامه های پیشنهادی دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی دربازدید از زندان مرکزی بجنورد وپیگیری مصوبات این بازدید با رویکرد گسترش فعالیت های حرفه آموزی و اشتغال،جلسه ای به ریاست دکتر حیاتی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی وبا حضور مجتبی محمدی مدیر کل زندانها،مسلم محمدیاران دادستان مرکز استان و تنی چند از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در این حوزه در محل استانداری خراسان شمالی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست تخصصی محمدی مدیر کل زندانهای استان در سخنانی ضمن تشکر از همکاری و همراهی مجموعه استانداری و دیگر دستگاههای اجرایی در گسترش فعالیت های حرفه آموزی و اشتغال در زندانها،از اشتغال و توانمندسازی مددجویان به عنوان مهمترین بخش فرایند اصلاح و تربیت یاد کرد و خاطر نشان ساخت:ایجاد اشتغال و مهارت آموزی از جمله مؤلفه های کاربردی در بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه و کاهش بازگشت مجدد آنها به زندان محسوب میگردد.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با تشریح ساختار بنیاد تعاون زندانیان و انجمن های حمایت به عنوان دو مجموعه غیر انتفاعی در ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آنان، ظرفیت و توان این دو مجموعه را در انجام اهداف تعیین شده برابر وظایف محوله بسیار خوب دانست و اظهار داشت:با هم افزایی ایجاد شده در سطح استان یقیناً گسترش فعالیت های حرفه آموزی و اشتغال در سطح زندانهای استان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

دکترحیاتی معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری خراسان شمالی نیز در این نشست تخصصی در سخنانی ضمن تأکید برهمراهی دستگاههای اجرایی و متولی حرفه آموزی و اشتغال درتوانمند سازی زندانیان و خانواده های آنان، به مبحث مهم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره نمود و خاطرنشان ساخت: امروزه اهتمام در کاهش آسیب های اجتماعی از نظریه پردازی عبور و نیازمند روحیه جهادی و انقلابی می باشد

معاون سیاسی امنیتی خراسان شمالی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و محوریت فعالیت هادر حوزه اشتغال برکشاورزی و دامداری در استان،از اداره کل جهاد کشاورزی استان خواست تا با همکاری اداره کل زندانها فرایند تکمیلی چرخه تولید را برای مددجویان و خانواده های آنان فراهم نمایند.

عملیاتی نمودن کلیه مصوبات،ارائه گزارش های هفتگی از میزان پیشرفت برنامه های درحال اجرا،ارائه تسهیلات ویژه به کارآفرینان همکاری با مجموعه زندانهای استان از دیگر مواردی بود که از سوی معاون سیاسی،امنیتی اجتماعی استانداری خراسان شمالی مطرح و بر اجرای به موقع و صحیح آن تأکید گردید.