معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بازدید از بند نسوان زندان مرکزی خراسان شمالی: تلاش ارزنده سازمان زندانها درارائه خدمات حمایتی،بهداشتی و توانمندسازی در حوزه زنان وخانواده زندانیان قابل تقدیر و کم نظیر است

ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سفر به استان خراسان شمالی به همراه دکتر شجاعی استاندار و دیگر مسؤلین استانی از اندرزگاه نسوان زندان مرکزی بجنورد بازدید کرد واز سه طرح اشتغال زایی زندانیان رونمایی نمود.

مجتبی محمدی مدیر کل زندانهای استان که در این بازدید معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و هیئت همراه را همراهی می نمود با بیان اینکه ۱۰۰ درصد زنان زندانی این استان اشتغال دارند گفت: با ایجاد طرح های اشتغال در داخل زندان هم اکنون تمامی زنانی که در حال تحمل حبس هستند مشغول به کار شده اند.

محمدی خود اتکایی و توانمند سازی زندانیان را از مهمترین برنامه های اجرایی در حوزه برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانهای خراسان شمالی قلمداد نمود و اعلام داشت:نگاه ویژه به مددجویان زن در ارائه خدمات حمایتی و معاضدتی ،روانشناختی و مددکاری امروز فرایند بازاجتماعی شدن مددجویان  را تسهیل نموده است.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در ادامه به برنامه های این اداره کل در حوزه کمک به خانواده زندانیان نیازمند نیز اشاره نمود و اعلام داشت: با تعامل بین دستگاهی و همراهی مجموعه استانداری وآموزش و پرورش هیچ فرزند زندانی بازمانده از تحصیل در استان وجود ندارد.

تلاش در زمینه اشتغال برای خانواده زندانیان و برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی برای همسران و دختران زندانیان از دیگر مواردی بود که مدیرکل زندانهای استان در گزارش خود به آن اشاره نمود.

در این بازدید که معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوردر امور زنان و خانواده را دکتر عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، شجاعی استاندار خراسان شمالی ومحمد یاران دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد همراهی می نمودند  ازسه طرح اشتغال در حوزه زنان زندانی رونمایی شد .

گلخانه کاشت گیاه دارویی آلوئه ورا و سالن تولیدی قارچ دارویی گانودرما  و خط تولید سفال از جمله طرح هایی بود که در این بازدید توسط معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوردر امور زنان و خانواده رونمایی شد .

ابتکاردر حاشیه رونمایی از طرح های اشتغال در زندان مرکزی بجنورد از تلاش های صورت گرفته در حوزه ارائه خدمات مددکاری،مشاوره ای ،بهداشتی ودرمانی،معاضدت های حقوقی و قضایی و به ویژه ایجاد اشتغال پایدار زندانیان زن به منظور خود اتکایی و توانمند سازی، تقدیر و تلاش های ارزنده سازمان زندانها را درکمک به بازاجتماعی نمودن زندانیان زن و کمک به خانواده زندانیان را قابل تقدیر دانست.

وی اعلام داشت:نگاه ویژه به حوزه زنان و خانواده زندانیان وتلاش در مهارت آموزی و ایجاد درآمد پایدار برای ورود به اجتماع و کمک به عدم گرایش زنان به سمت آسیب های اجتماعی، فرایند مؤثری است که الحمدالله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جزء اولویت های خود قرار داده و نمونه ای از این اقدامات را در بازدیدی که از زندان مرکزی بجنورد داشتم با ایجاد یک بستر همکاری و هم افزایی بین استانداری استان،مجموعه قضایی و اداره کل زندانها شاهد بودم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان بازدید خود از زندان مرکزی بجنورد در یادداشتی در دفتر یادبود زندان از اقدامات ارزشی در حال اجرا به صورت کتبی تقدیر نمود.