مسابقه نماز ویژه خانواده کارکنان و کارکنان زندان های خراسان شمالی( به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر)

همکاران محترم پاسخ نامه تکمیلی را به واحد فرهنگی زندان تحویل نمایند . مهلت ارسال ۲۳ بهمن ۹۸

۱-کدام جمله ترجمه حدیث  « رکعتان بسواک افضل من سبعین رکته بغیر سواک »  است؟

الف : دو رکعت نماز با توجه ،  بهتر از هفتاد رکعت بی توجه است

ب : دو رکعت با وقار بهتر از دو رکعت بی وقار است

ج : دو رکعت نماز کسی که مسواک زده باشد با ارزش تر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک زدن است

د: هیچکدام

۲- در قرآن کدامیک از واجبات در کنار نماز آمده است ؟

الف : وضو                     ب : زکات                                    ج : خوش اخلاقی                                 د : حج

۳- واجبات نماز چند تا است ؟

الف: ۹ مورد                     ب : ۱۰                                      ج : ۱۱                                                د : ۱۲

۴-آیا جایز است کسی که نماز قضا دارد ، نماز مستحب بخواند ؟

الف : مانعی ندارد                 ب : اشکال دارد                   ج : اول نماز مستحب را بخواند بعد نماز واجب را بخواند   

   د: هیچکدام

۵- در سجده چند عضو از بدن باید روی زمین قرار بگیرد ؟

الف: ۷ عضو                     ب : ۸ عضو                                       ج : ۵ عضو                                                 د : ۳ عضو

۶- حدیث  « انی اُحب الصلوه ؛ من نماز را دوست دارم » از کدام بزرگوار است ؟

الف : پیامبر (ص)                 ب : امام علی (ع)                     ج : امام صادق (ع)                     د : امام حسین (ع)

۷- طبق آیه دو سوره مؤ منون «  اولین نشانۀ مؤمنان واقعی  » کدام است ؟

الف : حضور قلب در نماز                  ب : خشوع در نماز                    ج : محافظت از نماز                    د : مداومت در نماز

۸- حدیث « هرکس نماز را عمداً ترک کند ، آشکارا کفر ورزیده است » از کدام بزرگوار است ؟

الف : پیامبر (ص)                 ب : امام علی (ع)                     ج : امام صادق (ع)                     د : امام سجاد (ع)

۹- در کدامیک از نماز ها مرد باید حمد و سوره را آهسته بخواند ؟

الف : صبح                     ب : ظهر و عصر                             ج : مغرب و عشاء                              د : الف و ج صحیح است

۱۰- اولین واجب در نماز کدام است ؟

الف : تکبیرة الاحرام                      ب : قرائت حمد و سوره                           ج : نیت                           د : رکوع