مدیر کل قضایی، اجرای احکام وامور مجلس سازمان زندانها در دیدار با رئیس کل دادگستری :برتری زندانهای خراسان شمالی در پیکیری های قضایی مددجویان

دکتر حسین پورمند مدیر کل قضایی ، اجرای احکام وامور مجلس سازمان زندانها در سفر سه روزه خود به استان خراسان شمالی ضمن بررسی وضعیت زندانهای استان و رسیدگی به وضعیت قضایی مددجویان،در نشستی با حضور حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و مسلم محمد یاران  دادستان مرکز استان ، پیگیری وضعیت قضایی مددجویان زندانهای استان را از جمله اقدامات بارز و مثمر ثمر در این استان دانست.

در این نشست که مجتبی محمدی مدیرکل زندانهای استان نیز حضور داشت وی با ارائه گزارشی از وضعیت زندانهای استان،تعامل مجموعه قضایی استان با زندانها را بسیار خوب توصیف نمود و کسب رتبه برتر زندانهای خراسان شمالی در تعداد بازدید قضات از زندانها را گواه این موضوع دانست.

مسلم محمدیاران دادستان مرکز استان نیز در این نشست در سخنانی به موضوع مهم پیگیری در رسیدن به نتیجه مطلوب اشاره نمود و اعلام داشت: با حساسیت ایجاد شده و همچنین پیگیری های در حال انجام از سوی زندان تلاش نموده ایم تا تعداد متهمین موجود در زندانهای استان به حداقل ممکن برسد.

دکتر پورمند مدیرکل قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانها در این دیدار در سخنانی ضمن تشکر از همراهی و همدلی رئیس کل و مسؤلین قضایی استان با مجموعه زندانها،کسب توفیقات در اجرای سیاست های کلان قوه قضائیه به ویژه در مبحث کاهش جمعیت کیفری زندانها  را مدیون ومرهون این همفکری ها دانست.

مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به اهداف سازمان مبنی برفراهم نمودن شرایط بازسازگاری اجتماعی زندانیان،دست یابی به این هدف مهم را نیازمند همراهی مجموعه قضایی در تعامل با سازمان زندانها دانست.

پورمند بهره مندی مددجویان از تسهیلات قضایی را کمک به کاهش آسیب های زندان و کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه دانست و اظهار داشت: در بررسی های انجام گرفته در سازمان زندانها استان خراسان شمالی در پیگیری های قضایی مددجویان از استانهای موفق می باشد.

حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست در سخنانی حضور مسؤلین کشوری در استان ها را  مایه برکت دانست وبر فراهم ساختن رضایت باری تعالی در انجام اموربه عنوان مهمترین اصل تأکیدنمود.

وی کمک به زندانیان و خانواده های آنان را مصداق کمک و انفاق دانست و اعلام داشت :اگر به زندانبانی به عنوان یک امر درمانی به منظور اصلاح و تربیت و کمک به بازگشت آنان به جامعه نگاه کنیم اما تمرکز خود را باید بر اصل پیشگیری قرار دهیم و تلاش نماییم که افراد کمتر به زندانها معرفی گردند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تلاش در راستای کمک به کاهش جمعیت کیفری را یک برنامه اصلی و محوری در دادگستری استان اعلام نمود و اظهارداشت:با پویایی و برگزاری جلسات متعدد از جمله کمیسیون عفو وبخشودگی،جلسه کاهش جمعیت کیفری،جلسات ستاد دیه،و تأکید بر اجرای دقیق بخش نامه ها و دستور العمل های صادره از سوی قوه قضائیه ،تأکید بر حضور مستمر قضات در سطح زندانها بر اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری اهتمام لازم را داریم.

در این نشت موضوعاتی همچون معافیت زندانیان نیازمند از پرداخت هزینه دادرسی، اجرای دستورالعمل تفکیک و طبقه بندی زندانیان،تسریع در تعیین تکلیف قرارها،پیگیری مستمر وضعیت قضایی زندانیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.پایان خبر /م