مدیر کل زندان های خراسان شمالی : جهش تولید دراشتغال زندان ها نیازمند کار جهادی است

چهارمین جلسه کمیته اشتغال و حرفه آموزی زندان های خراسان شمالی به ریاست محمدی مدیر کل زندان ها و دیگر اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره کل با محوریت جهش تولید در مراکز اشتغال  وحرفه آموزی زندان های استان برگزار شد .

محمدی در این نشست پس از استماع گزارش دبیر کمیته اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان گفت: فرصت سازی درحوزه های مختلف بمنظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای زندانیان وتوجه جدی و میدانی به رشته ها ی حرفه آموزی یکی از برنامه های مهم در زندان هاست.

مدیرکل زندانهای استان با اشاره به اینکه زندانیان نباید دوران محکومیت در زندان را بیهوده بگذرانند، بیان کرد، هدف ما انتقال دانش و مهارت آموزی به زندانیان و اشتغالزایی مولد و زود بازده است ، به طوری که زندانیان با اشتیاق و رغبت در کلاسهای فنی و حرفه ای شرکت و در کوتاه ترین زمان به درآمدزایی برسند.

محمدی در ادامه سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید ابراز داشت : جهش تولید در مراکز اشتغالزایی استان نیاز به عزم جدی و تلاش جهاد گونه دارد ، لذا با برنامه ریزی دقیق و مدون باید از فضای کارگاهی زندان ها به نحو مطلوب بهره برداری نمود.

 این مقام مسئول برلزوم استفاده از ظرفیت و توان بخشهای مختلف بازرگانی،تعاون، صنایع و کشاورزی استان تاکید و خاطر نشان ساخت باید از  مربیان آموزشی دیگر نهاد های اجرایی و حمایتی از جمله فنی و حرفه ای برای آموزش در حرفه های مختلف استفاده شود تا ضمن درآمدزایی و ایجاد اشتغال در زندان و پرکردن اوقات فراغت زندانیان، آسیب های درون زندان نیز کاهش یابد و مددجو پس از آزادی نیز با داشتن شغل در جامعه رها نگردد. پایان خبر / م