مدیر کل زندان های خراسان شمالی : توسعه فرهنگ مددرسانی و گذشت از محور های مددکاری اجتماعی در زندان ها

نشست تخصصی مددکاران اجتماعی زندان ها و انجمن های حمایت زندانیان خراسان شمالی در اداره کل زندان های استان برگزار شد .

این نشست که با حضورکلیه مددکاران اجتماعی، رؤسای ادارات بازرسی و حفاظت و رئیس مرکز خدمات اجتماعی به ریاست محمدی مدیر کل زندانها برگزار گردید بر موضوعاتی همچون حضور مستمر مددکاران دردرون اندرزگاهها ، پیگیری امورات قضایی مددجویان تا حصول نتیجه،پایبندی به ارزش ها واصول حرفه ای مددکاری ، ترویج فرهنگ مددرسانی و گذشت و نیز ثبت به موقع اطلاعات زندانیان در سامانه تأکید گردید.

مدیر کل زندان های خراسان شمالی در این نشست با مهم برشمردن فعالیت های حوزه مددکاری زندان ها خاطر نشان کرد : شناخت آسیبهای مددجویان توسط مددکاران و پیگیری امور قضایی آنان در رفع اطاله دادرسی و کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها موثر است.

محمدی تعامل و ارتباط با سایر نهادها، سازمان ها، انجمن ها را توسط مددکاران زندان و انجمن ها مورد تاکید قرارداد واز مددکاران حاضر در این نشست خواست تا با برقراری ارتباط با دیگر نهادها و افراد خیر زمینه آزادی زندانیان را فراهم نمایند .

شایان ذکر است در این نشست مددکاران مشکلات و برنامه های پیش روی خود را مطرح و از سوی مدیر کل زندان های خراسان شمالی رهنمود های لازم ارائه گردید . پایان خبر / م