مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : هزینه کردن در امور فرهنگی و اصلاحی نوعی سرمایه گذاری است

جلسه تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل زندان های خراسان شمالی با حضور محمدی مدیر کل زندانها ، درخشانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ، خداوردیان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان و جمعی از مسئولین اداره کل امور اقتصادی و دارائی و اداره کل زندانها برگزار شد .

محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در این جلسه در رابطه با نقش ذیحساب عنوان کرد: مهم‌ترین نقش ذیحساب در بهبود کارایی دستگاههای اجرایی میزان اولویت‌بندی و تخصیص منابع و جلوگیری از تضییع حقوق دستگاهها است.

وی از شغل ذیحسابی به عنوان یکی از شغل‌های حساس یادکرد و با بیان اینکه ذیحساب باید همه کارهایشان در چهارچوب قانون باشد تصریح کرد : ذیحساب و امور مالی در دستگاه‌ می‌تواند با استناد به موازین قانونی رعایت کننده قانون و در عین حال حامی و تسریع کننده امور در نهاد و سازمانها باشند و امیدوارم توانمندی ذیحسابی در ادامه مسیر ایجاد شده منشأ اثر مثبتی برای دست یابی به اهداف اداره کل زندانهای خراسان شمالی و سازمان باشد.

محمدی در خاتمه سخنان خود در این جلسه با اشاره به فعالیتهای اصلاحی و فرهنگی و تربیتی در زندانهای استان خاطر نشان ساخت: هرگونه هزینه در یک نهاد فرهنگی «سرمایه‌گذاری» است و آثار مثبت آن در دراز مدت مشخص می شود .

درخشانی مدیر کل امور اقتصاد ودارایی استان نیز در این جلسه ضمن تشکر از مدیر کل و مجموعه زندانهای استان گفت: امیدوارم ذیحساب جدید اداره کل زندانهای استان با تعامل همکاری با مجموعه زندانها نسبت به اجرای دقیق امورات در چارچوب قوانین با توجه به حساس بودن زندان و سختی کار در این حوزه تلاش وافری داشته باشد .

در ادامه این نشست از زحمات هادیان ذیحساب سابق اداره کل زندانهای استان تقدیر و حسین سنایی به عنوان ذیحساب جدید اداره کل زندانهایخراسان شمالی منصوب شد.