مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : ظرفیت و توانمندی های بنیاد تعاون در راستای رونق اشتغال زندانیان

مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی در جلسه ای که به منظور ارتقاء ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان استان با حضور امینی معاون هماهنگی بنیاد تعاون زندانیان کشور و هیئت همراه برگزار شدگفت: بنیاد تعاون زندانیان با پیروی از هدف اصلی سازمان زندانها به دنبال اصلاح و تربیت زندانی و بازگشت سعاتمندانه وی به جامعه است و این امر با توسعه اشتغال در زندانها و کمک به معیشت خانواده های آنان محقق می شود.

محمدی با اشاره به ظرفیت و توانمندی های بنیاد تعاون در راستای رونق اشتغال زندانیان و تاثیرآن در کاهش آسیب برای زندانیان وخانواده های آنان در جامعه، تأکید کرد : اشتغال زندانیان یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در بازپروری شخصیت زندانی نقش مهم و اثربخشی داشته باشد.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی همچنین پر نمودن اوقات فراغت زندانیان ، توانمندسازی آنان جهت اشتغال مفید و مولد پس از آزادی را از کارکرد‌های مثبت بنیاد تعاون زندانیان در زندان دانست.

گفتنی است امینی معاون هماهنگی بنیاد تعاون زندانیان کشور به اتفاق افشار مدیر صنعت و کشاورزی و کریمیان کارشناس کشاورزی بنیاد تعاون زندانیان کشورپس از دیدار با مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از کارگاههای اشتغال زندانهای تابعه و نیز دامداری بنیاد تعاون زندانیان استان بازدید نمودند .

کارگاه‌های سفالگری ، معرق ، چرم‌دوزی، پرورش گیاه داروئی آلوئه ورا و قارچ گانودرما ، تابلو فرش و خیاطی از جمله کارگاه‌های ایجاد شده در زمینه اشتغالزایی زندان‌های خراسان شمالی است.