مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : سازمان زندانها پیشرو در کاهش آسیب های اجتماعی

جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر استان با حضور محمدی مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی ، روسا و مسئولین ستادی و زندانهای تابعه استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در ابتدای جلسه منصوری دبیر ستاد گزارش مبسوطی از فعالیتهای صورت گرفته در زندانهای استان را ارائه نمود .

در ادامه محمدی مدیر کل زندانهای استان فلسفه تشکیل ستاد کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در سطح زندان های کشور را با هدف شناسایی آسیب ها و رفع آن جهت تسهیل در ارائه خدمت هر چه بیشتر و ایجاد سلامت روحی، روانی و جسمی زندانیان دانست و اظهار داشت :سازمان زندانها در حوزه برنامه های کاهش آسیب پیشرو است و در این خصوص اقدامات برجسته ای صورت گرفته است .

مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی با اشاره به سیاست های کلی سازمان در راستای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندان ها اظهار داشت: باید تلاش کنیم از همه امکانات و ظرفیت های موجود در راستای اصلاح و بازسازی شخصیت زندانیان استفاده شود .

محمدی فعالیتهای اشتغال و حرفه آموزی در زندانها را از اولویت های مهم سازمانی در راستای اثربخشی برنامه های اصلاحی و تربیتی دانست و خاطر نشان ساخت : یکی از فرایندهای زندانبانی که سریعتر از دیگر برنامه ها به اصلاح و بازسازی شخصیتی می انجامد، تقویت اشتغال و حرفه آموزی در سطح زندانهاست.

مدیر کل زندانهای استان با اشاره به عملکرد مناسب زندانهای استان در حوزه کاهش آسیب رفتارهای پرخطر گفت: ارتباط موثر کاری در هر مجموعه ای رمز موفقیت و بالندگی است و انتظار می رود با بسترهای پیش آمده اغلب فعالیت ها رونق بیشتری بگیرند.

در جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر استان بخش های مختلف از جمله بهداشت و درمان، فرهنگی و تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، اقدامات تأمينی، قضایی و اجرای احکام، امور انتظامی ، منابع انسانی، اعتبارات و انفورماتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در ادامه هر یک ازاعضای ستاد دیدگاههای خود را جهت بهبود اهداف سازمانی در راستای برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر بیان نمودند.