مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در کمیته اشتغال و حرفه آموزی: اشتغال گوهر ارزشمند فرایند اصلاح و تربیت

کمیته اشتغال و حرفه آموزی زندانهای خراسان شمالی به ریاست پژمان پروین مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و دیگر اعضاء کمیته در محل سالن جلسات اداره کل زندانها برگزار و بر بهره وری مناسب از ظرفیتهای ایجاد شده در زندانهای استان تأکید گردید.

در این جلسه پژمان پروین مدیر کل زندانهای استان در سخنانی به بازتوانی و توانمند سازی زندانیان و خانواده هایشان اشاره نمود و اظهارداشت: بسترهای مناسب در راستای اشتغال پایدار در زندانها ایجاد شده و حال مسئولین اشتغال و رؤسای زندانها باید تلاش نمایندتا از هر متر فضای فیزیکی ایجاد شده نهایت بهره برداری را نمایند .

وی پیشرفت را ماحصل تلاش و اهتمام راسخ دانست و از مسؤلین اشتغال در زندانها خواست تا با اهتمام و پشتکار بیشتر به دنبال پیشرفت در این حوزه مهم تربیتی و اجتماعی باشند.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در ادامه به فواید مهم اشتغال و نقش مؤثر آن در توانمند سازی زندانیان پرداخت و اظهار داشت: اگر در حوزه اشتغال زندانیان به درستی و با ظرافت ویژه فعالیت نماییم قطعاً مسیر کمک به خانواده زندانیان را تغییر داده ایم.

رئیس شورای اشتغال و حرفه آموزی زندانهای خراسان شمالی اشتغال را یک گوهر ارزشمند در فرایند اصلاح و تربیت و بازتوانی مددجویان دانست ودر ادامه به نقش کلیدی اشتغال در کمک به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز اشاره نمود .

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی خطاب به رؤسای زندانهای حاضر در جلسه به موضوع مهم تبیین فلسفه و جایگاه اشتغال و حرفه آموزی در چرخه اصلاح و تربیت در بین کارکنان ومسؤلین مربوطه اشاره نمود و از آنان خواست تا با نگاهی متفاوت تر نسبت به گذشته به این موضوع خاص ومهم بپردازند.