مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در شورای اداری و برنامه ریزی:گسترش آموزش های نظری و عملی به منظور اجرای مطلوب فرایند اصلاح و تربیت

شورای اداری وبرنامه ریزی اداره کل زندانهای خراسان شمالی به ریاست مجتبی محمدی مدیر کل زندانها،با حضور کلیه اعضاء در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در این جلسه در سخنانی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان ، از این ماه مبارک،با ویژگی های ممتاز خود درکمک به خود سازی و خداشناسی به عنوان یک فرصت در تقرب جستن به درگاه الهی  یاد کرد.

محمدی  با اشاره به مدیریت در جامعه اسلامی ، مدیریت علوی را الگویی کامل برای جامعه اسلامی دانست. وی حسن خلق را یکی از خصوصیات انسان مؤمن برشمرد و خطاب به اعضای شورای اداری و برنامه ریزی برحسن خلق در محیط خانواده و کار تأکید نمود.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در ادامه با اشاره به سیاست های سازمانی در راستای دست یابی به اهداف تعیین شده به نقش مرثر مدیریت در نظام جامع زندانبانی اشاره ای داشت و خطاب به اعضای شورای اداری تصریح کرد : رؤسای زندانها و ادارات ستادی نباید نقش تشریفاتی داشته باشند بلکه مدیر و رئیس زندان باید همواره از عمق مجموعه  تحت سرپرستی خود آگاه باشد و به تمامی مسایل اشرافیت کامل داشته باشد.

رییس شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای خراسان شمالی همچنین رسیدگی به امور وظیفه ها و رعایت شأن و منزلت آنان و استماع مسائل و مشکلات این قشر را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: پرسنل وظیفه به عنوان نیروهای جوان ووامانت در اختیار سیستم می باشند لذا درتکریم آنان و فراهم سازی محیطی مناسب برای خدمت  و ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و اقدامات پیشگیرانه باید  همت لازم را معمول داریم.

مدیر کل زندانهای استان همچنین مسئله آموزش و نگاه علمی به زندانبانی را مهمترین مسئله در اجرای دقیق برنامه های اصلاحی و تربیتی عنوان کرد و بر گسترش آموزش های نظری و تئوری در سطح زندانهای استان تأکید نمود.

مجتبی محمدی با تشریح سیاست راهبردی قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها،کسب عنوان اداره کل برتر در این حوزه را یک توفیق برای مجموعه قضایی استان دانست وحضور قضات در زندانها را به عنوان یک راهبرد اساسی در دست یابی به اهداف این سیاست قلمداد نمود و از رؤسای زندانها خواست تا با تعامل بیشتر با محاکم قضایی زمینه حضور بیشتر قضات را درجمع مددجویان به منظور حل مشکلات قضایی فراهم نمایند.

رعایت اصلاح الگوی مصرف، رعایت دقیق دستورالعمل متادون درمانی، پویایی بیشتر انجمن های حمایت در کمک به خانواده زندانیان نیازمند، توجه به استقرار امنیت پایدار در زندانهاو صیانت از نیروی انسانی از جمله مواردی بود که در شورای اداری و برنامه ریزی زندانهای خراسان شمالی  از سوی مدیر کل زندانها مطرح و بر اجرای دقیق آن تأکید گردید.