مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین:با اصلاح صفات شخصیتی وآراسته شدن به فضایل اخلاقی زمینه بازگشت خود به جامعه را فراهم نمایید

پژمان پروین مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی در برنامه مدون خود مبنی بر بازدیداز زندانهای استان با سفر به شهرستان اسفراین از زندان این شهرستان بازدید و با مدجویان این زندان به گفتگو پرداخت.

در جریان این بازدید که کلیه قسمت های زندان مورد بازدید قرار گرفت پژمان پروین با حضور در اندرزگاه این زندان و در یک مواجهه حضوری با مددجویان ضمن استماع مشکلات مطروحه از سوی مددجویان دستورات لازم را در راستای حل این مشکلات صادر نمود.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مددجویان زندان اسفراین توجه به کرامت انسانی را پایه و اساس زندانبانی اسلامی دانست و اعلام داشت : اعتقاد به اصلاح و تربیت و فراهم نمودن زمینه بازگشت سعادتمندانه شما به جامعه و خانواده مهم ترین هدف ما در زندانهاست و برای رسیدن به این هدف اصولی خاص همچون کرامت انسانی را پایه فعالیت های خود قرار دادهایم.

پژمان پروین خطاب به مددجویان زندان اسفراین ،تباهی ،نیستی و طرد اجتماعی را ماحصل بزهکاری اجتماعی دانست و اعلام داشت:امروزه با توجه به گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه ، خانواده های شما بیش از دیگران در معرض این آسیب ها قرار دارند پس بایداز امکانات اصلاحی و تربیتی در زندان نهایت استفاده را ببریدو با اصلاح صفات شخصیتی و آراسته شدن به فضایل اخلاقی ضمن کمک به خود ،سرپرستی مفید و دارای جایگاه مطلوب اجتماعی برای همسر و فرزندان خود باشید.

زندان اسفراین

زندان اسفراین

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی نظم، انضباط و آراستگی را نیازمند مکان های جمعی همچون زندان دانست و از مددجویان خواست تا با رعایت نظم وانضباط و مشارکت در برنامه های فرهنگی و تربیتی زمینه برخورداری از تسهیلات زندان همچون مرخصی و عفو را برای خود فراهم نمایند.

رعایت بهداشت فردی، استفاده بهینه از امکانات و برنامه های اصلاحی،مشارکت در اجرای برنامه های ورزشی و هنری،و نهایتاً تغییر رفتار از جمله مواردی بود که مدیر کل زندانهای خراسان شمالی به مددجویان زندان اسفراین تأکید نمود.

در جریان این بازدید که مدیر کل زندانها را رئیس مرکز خدمات اجتماعی،رئیس زندان و مسؤلین زندان همراهی می نمودندپس از استماع مشکلات مددجویان از زندان جدید و آماده بهره برداری شهرستان اسفراین بازدید بعمل آمد و پژمان پروین از بهره برداری این زندان در آینده ای نزدیک خبر داد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*