مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بازدیدی غیر مترقبه از زندان های اسفراین،شیروان و کانون اصلاح وتربیت:تأکید بر اصلاح فرایندهای معیوب در حوزه زندانبانی

پژمان پروین مدیر کل زندانهاواقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی در بازدیدهای نوبه ای خود از سطح زندانهای استان به همراه معاون اداری و مالی ، رئیس اداره حفاظت و اطلاعات ، ورئیس مرکز خدمات اجتماعی از زندان های شهرستان اسفراین ،شیروان و کانون اصلاح و تربیت بازدید نمود.

پژمان پروین با حضورغیر مترقبه خود در زندان شهرستان اسفراین ومواجهه حضوری با تک تک مددجویان این زندان و استماع مشکلات مطروحه از سوی آنان،وضعیت موجود زندان را مطلوب ارزیابی نمود و اعلام داشت: با فضای مطلوبی که در این زندان در اختیار داریم فعالیت های اصلاحی و تربیتی باید از نمود بیشتری برخوردار گردد.

وی ضمن تأکید بر رعایت دقیق نکات امنیتی بر گسترش فعالیت های فرهنگی،حمایتی و اجتماعی تأکید نمود و اظهار داشت: اجرای  فرایند چرخه اصلاح و تربیت باید به درستی عملیاتی گردد تا اهداف سازمانی محقق گردد.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در ادامه بازدیدهای خود از زندانهای استان در صبح اولین آدینه از دی ماه و به طور غیرمترقبه در کانون اصلاح و تربیت حضور یافت و ضمن مشاهده وضعیت موجود درخواست های مددجویان را بررسی و دستور لازم را صادر نمود.

پژمان پروین در ادامه با حضور در زندان شهرستان شیروان ضمن مواجهه با مددجویان این زندان و بررسی مشکلات مطروحه از سوی آنان کل فضای فیزیکی این زندان را از نزدیک بازدید و ضمن تأکید بر رعایت مقررات و نکات حفاظتی و امنیتی،لازمه استقرار امنیت پایدار در زندانها را گسترش فعالیت های اثر بخش اصلاحی و تربیتی دانست.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی بازنگری فعالیت های اجرایی را در دو بخش امنیتی و اصلاحی و تربیتی ضروری دانست ودر حاشیه بازدید خود از زندان شهرستان شیروان بر اصلاح فرایندهای معیوب و ناکارآمد در حوزه زندانبانی تأکید نمود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*