مدیر کل زندانهای خراسان شمالی درجمع کارکنان زندان شیروان :آسیب شناسی در فرایند ارائه خدمات لازمه کار زندانبانی

مجتبی محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با سفر به شهرستان شیروان و بازدید از زندان این شهرستان در جمع کارکنان این زندان بر تقویت همدلی،همبستگی  و آسیب شناسی از  اقدامات درحال انجام به منظور  ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف تأکید نمود.

محمدی از زندانبانی به عنوان یک تخصص یاد نمود و اعلام داشت: هوشیاری،کیاست وتبدیل مخاطرات به فرصت به عنوان اصولی مهم در انجام زندانبانی اسلامی دانست و انجام امور اصلاحی و تربیتی در زندانها را منوط به برقراری نظم،امنیت و رعایت دقیق دستورالعمل ها و آئین نامه اجرایی سازمان دانست.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع مراقبین و نیروهای یگان حفاظت زندان شیروان به اهمیت و کاربرد استقرار نظم و امنیت در درون زندان اشاره نمود واز آنان خواست تا با جدیت تمام در استقرار نظم و امنیت پایدار در این زندان کوشا باشند.

وی برقراری یک ارتباط مؤثر و حرفه ای را از دیگر مؤلفه های مورد نیاز در حوزه زندانبانی یاد نمود و از کارکنان زندان شیروان خواست تا با حضور مستمر در درون اندرزگاهها و برقراری یک رابطه حرفه ای ضمن تخلیه روانی  مددجویان در کمک به مشکلات آنان برابر مقررات تلاش نمایند

نظارت مستمر و دقیق بر ترددها، تأمین امنیت فضای فیزیکی زندان،حفظ کرامت انسانی،آسیب شناسی فرایند ارائه خدمات، مضاعف نمودن فعالیت های بهداشتی و درمانی،اجرای دقیق و اصولی طرح MMT، فعال نمون کلینیک مثلثی، و ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روانشناختی از دیگر مواردی بود که مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع کارکنان زندان شیروان بر اجرای دقیق آن تأکید نمود.