مدیر کل زندانهای خراسان شمالی خبر داد : اعطاء آزادی پایان حبس و مرخصی ویژه عید سعید غدیر به ۲۳۱ نفر از زندانیان استان

محمدی مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی از اجرای بخشنامه ویژه عید سعید غدیر از سوی ریاست محترم  قوه قضائیه به مناسبت دهه ولایت و امامت در زندانهای استان خبر داد .

محمدی اظهار داشت : همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیرخم و با عنایت به بخشنامه عید سعید غدیر که به دستور ریاست معزز قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ گردید ، بیش از ۲۳۱ نفر از زندانیان واجد شرایط از سطح زندانهای استان مرخصی ویژه یک هفته ای عید غدیر با هماهنگی دستگاه قضایی استان دریافت کردند .

 مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در تکمیل این خبر تصریح نمود : از مجموع ۲۳۱ نفر زندانی  تعداد ۲۳ نفر مشمول آزادی پایان حبس گردیده و از زندان آزاد شدند .

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان شمالی در خاتمه این خبر اضافه کرد: امروز نگاه سازمان زندان‌ها به جمعیت کیفری تنها زندانبانی نیست بلکه رعایت کرامت انسانی، حقوق شهروندی و تقویت اعتقادات دینی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی است.