مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : خانواده های زندانیان ستونهای محکم برای صیانت از فرزندان و امیدی برای بازگشت زندانیان به جامعه اند

عرض حضوری تعدادی از خانواده های زندانیان زندان بجنورد با حضور محمدی مدیر کل زندانهای استان ، حسن پور قاضی ناظر زندان و حاتمی رئیس زندان برگزار شد.

حاتمی رئیس زندان بجنورد در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از مدیر کل زندانهای استان و مجموعه دستگاه قضایی بویژه قاضی ناظر زندان بجنورد ، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه خانواده زندانیان با همکاری انجمن حمایت زندانیان و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج ارائه نمود .

محمدی مدیرکل زندانهای خراسان شمالی نیز در سخنانی به رویکرد اداره کل زندانها و دستگاه قضایی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره نمود و خطاب به خانواده زندانیان اظهار داشت: متهم یا محکوم با ورود به محیط زندان هرگز به حال خود رها نمی شود و در راستای بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه برنامه های جامعی پیش بینی شده و در این راستا همکاران ما در مجموعه زندان تلاش می نمایند تا زمینه بازگشت آنان به جامعه را فراهم نمایند .

مدیر کل زندانهای استان کمک همسران و فرزندان را در اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه بسیار مؤثردانست و از خانواده زندانیان به عنوان ستونهای محکم برای صیانت ازفرزندان و امیدی برای بازگشت زندانیان به جامعه یاد کرد .

محمدی در خاتمه سخنان خود در جمع خانواده زندانیان به برنامه های حمایتی زندانهای استان در حوزه خانواده زندانیان اشاره داشت و ایجاد اشتغال پایدار در راستای توانمند سازی خانواده های زندانیان نیازمند را از مهمترین برنامه و سیاستهای سازمانی برشمرد .

شایان ذکر است حسن پور قاضی ناظر زندان بجنورد نیز در سخنانی به آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده زندانیان اشاره نمود و اظهار داشت : هرگز خانواده ها را نباید رها نمود . وی اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی را برای این قشر ضروری دانست .