مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها در بازدید از زندانهای خراسان شمالی : ارائه خدمات گسترده در حوزه سلامت روان

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور به منظور اطلاع از وضعیت ارائه خدمات بهداشت و درمان در زندانهای خراسان شمالی به این استان سفر و ضمن بازدید از زندانهای بجنورد،شیروان،اسفراین و کانون اصلاح و تربیت در جلساتی مشترک با مسؤلین دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر شرکت نمود.

در جریان این بازدید که مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها و هیئت همراه را مجتبی محمدی مدیر کل زندانهای استان همراهی می نمود در توضیحاتی تغییر روش در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را از جمله برنامه های اجرایی زندانهای خراسان شمالی عنوان نمود و اعلام داشت: با گسترش روش جامعه محوری و حضور تیم پزشکی و پیراپزشکی در محل اسکان مددجویان،اولویت خود را بر موضوع آگاهی بخشی به منظور پیشگیری قرار خواهیم داد.

ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان زندانهای استان و کیفی بخشی از دیگر مواردی بود که مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در این بازدیدها از اجرای آن خبر داد.

مجتبی محمدی کمبود پزشک و کادر پیرا پزشکی  و همچنین عدم وجود تجهیزاتی همچون آمبولانس را از جمله مشکلات فراروی واحدهای بهداشت و درمان در زندانهای خراسان شمالی دانست و از مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها و هیئت همراه خواست تا نسبت به حل مشکلات موجود، این استان را یاری رسان باشند.

دکتر تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها و هیئت همراه پس از بازدید خود از زندانهای استان و ارزیابی از فعالیت های در حال انجام در نشستی تخصصی با رؤسای زندانها و کادر بهداشتی و درمانی زندانها به تشریح ارزیابی خود از فعالیت های جاری پرداختند و ضمن تشکر از برنامه های اجرایی بر دسترس بودن  و گسترده بودن خدمات حوزه سلامت روان تأکید نمودند.

مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها تطابق پذیری را هدف مهم ارائه خدمات روانشناختی در زندانها دانست و اعلام داشت: باید با برنامه ریزی منسجم خود مراقبتی را در سطح زندانها نهادینه نماییم.

دکتر تشکریان با اشاره به مبحث مهم آموزش ،آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را از جمله سیاست مهم و راهبردی در حوزه بهداشت و درمان دانست و از رؤسای زندانها و کادر بهداشت و درمان خواست تا با گسترش کار تیمی از جزیره ای عمل کردن و تفکیک زندانیان در حوزه ارائه خدمات بهداشت عمومی و بهداشت روان پرهیز نمایند.

تعامل با مراکز بهداشتی در سطح استان،بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، حضور مستمر روانشناسان در جمع مددجویان و ارائه خدمات روانشناختی، مستند سازی از فعالیت ها و خدمات ارائه شده،تقویت کلینیک های مثلثی ،اجرای دقیق و صحیح طرح متادون درمانی از دیگر موضوعاتی بود که مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها بر اجرای آن تأکید نمود.

  دیدار با مسؤلین دانشگاه علوم پزشکی و رئیس جمعیت هلال احمر استان از دیگر برنامه های مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها در سفر به استان خراسان شمالی بود.