مدیرکل قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور در بازدید از زندان های خراسان شمالی: رضایت مندی فراگیرمددجویان و آرامش موجود در زندان های خراسان شمالی حاصل تلاش جهادی

پورمند مدیرکل قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور و هیئت همراه با سفر به خراسان شمالی از زندانهای بجنورد ، شیروان و اسفراین بازدید کرد.

در این بازدیدکه محمدی مدیرکل زندان های استان و جمعی از روسای ستادی دکتر پورمند را همراهی می نمودند ، ضمن بازدید از پروژه های آماده بهره برداری زندان بجنورد با مددجویان نیز دیدار و به درخواستهای آنان رسیدگی شد .

مدیرکل قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان ، اشتغال پایدار ایجاد شده در زندان های استان را حاصل تلاش مجموعه کارکنان و مسئولین دانست و تصریح کرد : مددکاران و مسئولین اجرای احکام نیز در راستای امور قضایی تسلط کامل بر مجموعه داشتند و اعلام رضایت مددجویان که در این بازدید ها مشهود بود ، حاصل دلسوزی و اخلاص مددکاران و مسئولین اجرای احکام می باشد .

محمدی مدیرکل زندان های خراسان شمالی نیز که مدیرکل قضایی سازمان را همراهی می نمود در توضیحاتی اصلاح و تربیت مددجویان و کمک به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را از جمله اهداف و برنامه های اجرایی در زندا نهای استان دانست و خاطر نشان ساخت: با تلاش صورت گرفته و تغییر روشهای ارائه خدمات حمایتی و تربیتی ، مشارکت مددجویان در برنامه های اصلاحی در سطح زندانها افزایش یافته است .

در جریان این بازدید از نزدیک به مشکلات قضایی مددجویان زندان مرکزی بجنورد و شیروان رسیدگی و پورمند مدیرکل قضایی سازمان و هیئت همراه از فعالیت های اصلاحی و تربیتی در حال انجام در زندان بجنورد ، اسفراین و شیروان تقدیر نمودند. پایان خبر / م