مدیرکل زندان های خراسان شمالی درکارگروه محورها و مولفه های خانواده :مهارتهای زندگی ، فرهنگ فردی و اجتماعی را سامان می بخشد

جلسه کارگروه ارائه راهکارها و شیوه های مناسب برای ارتقاء سطح زندگی دینی و ارزیابی محورها و مولفه های خانواده در اداره کل زندان های خراسان شمالی برگزار شد .

مدیر کل زندان های خراسان شمالی پس از استماع سخنان اعضای حاضر در جلسه در مورد شأن والای خانواده در دین مبین اسلام ، از ابتدای تشکیل خانواده، چگونگی رشد و تعالی فرزندان، تأثیرات متقابل روابط والدین و فرزندان، سلامت جسمی و روانی آنها، مسائل اقتصادی و معیشتی، بکارگیری روشهای دینی و مذهبی، استفاده از ساز و کارهای اعتقادی و ایدئولوژی مناسب ، مطالب مبسوطی عنوان نمود .

محمدی با اشاره به عناوینی از برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی خاطر نشان ساخت : ارتقاء سطح مهارت ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی ، افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات، مقاوم کرده و آنها را از معرض انواع اختلالات اجتماعی و رفتاری دور می نماید .

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان گفت: باید نگاه حمایتی به زندانی و خانواده وی داشته باشیم ، مسائل و مشکلات زندانیان را به موقع پیگیری و در جهت رفع مشکلات آنان با همکاری دستگاه قضایی اقدامات لازم بعمل آید .

مدیر کل زندان های خراسان شمالی از اعضای کارگروه خواست تا با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری، در جهت طرح ساماندهی آموزش مهارتهای اساسی زندگی، کاهش آسیب، ارتکاب مجدد جرم و افزایش مهارتهای روانی اجتماعی زندانیان و خانواده آنان شیوه های کارساز دینی و الگوهای رفتاری فردی، خانواده و روابط اجتماعی مناسب را ارائه نمایند .

شایان ذکر است اعضاء کارگروه راجع به مسائلی از قبیل سلامت جسمی و روانی، اقتصاد، آموزش، ارزشهای اخلاقی، تشکیل خانواده و … به بحث و تبادل نظر پرداختند. پایان خبر/ م