فرماندار بجنورد : پیشگیری مهمترین راه کاهش زندانی و زندان

مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی به اتفاق حاتمی رئیس زندان بجنورد و استاجی رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبتهای پس ازخروج اداره کل  با فرمانداربجنورد دیدار کرد .

محمدی مدیرکل زندانهای خراسان شمالی دراین دیدار گزارشی از وضعیت زندانهای استان ارائه نمود و اظهار داشت: مجموعه زندانهای استان هر ساله پذیرای مجموع آمار جمعیت کیفری معرفی شده از سوی دستگاه قضایی استان بوده وضمن اجرای دقیق برنامه های تأمینی ،اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه های بهداشت ودرمان،اشتغال وحرفه آموزی، فرهنگی و مددکاری اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برای زندانیان وخانواده های انجام داده است .

محمدی در ادامه بابیان اینکه تأمین امنیت فیزیکی زندانها وخدمات متنوع اصلاحی وتربیتی از جمله وظایف مهم سازمان زندانها است اظهار داشت : در نظام زندانبانی اسلامی توجه ویژه ای به حفظ کرامت وحقوق شهروندی آسیب دیدگان اجتماعی شده است .

محمدی در خاتمه این دیدار ضمن اشاره به شرایط خاص و سخت شغل زندانبانی که بخش مهمی از مقوله تامین امنیت جامعه را شامل می شود و تشریح روند برنامه های اجرایی و مشکلات موجود زندان بجنورد از جمله کمبود خودروی آتش نشانی و آمبولانس ، بر لزوم توجه دستگاه های اجرایی شهرستان و تامین اعتبار لازم جهت رفع مشکلات موجود زندان به منظور کمک به اصلاح شخصیتی آسیب دیدگان جامعه و بازگشت سعادتمندانه آنها به زندگی اجتماعی تاکید نمود .

ثمینی فرماندار بجنورد نیز در این دیدار با بیان اینکه زندان بجنورد درحد استاندارد مطلوب ساخته شده است تصریح کرد : مهمترین راه کاهش زندانی و زندان در پیشگیری است .

فرماندار بجنورد در خاتمه در این دیدار با قدردانی از تلاش و زحمات مدیرکل و مجموعه کارکنان زندانهای استان بر سختی و مشقت کار زندانبانی تاکید کرد و گفت: بر مسائل و مشکلات موجود در زندانها تسلط داریم و امیدواریم بتوانیم با تعامل و مشارکت دیگر دستگاهها و اختصاص بودجه مورد نیاز در حداقل رفع مشکلات موجود گام برداریم.