عرض حضوری مددجویان حوزه قضایی فاروج با رئیس دادگستری و دادستان در گرامیداشت هفته دفاع مقدس

سید آبادی رئیس زندان شیروان از حضور و بازدید جعفری رییس دادگستری ، صفدری دادستان و جمعی از قضات شهرستان فاروج در زندان شیروان خبر داد .

در این بازدید که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید رئیس دادگستری شهرستان فاروج ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان تعداد ۲۵ پرونده را نیز بررسی و با تخفیف،آزادی مشروط و کاهش مبلغ وثیقه  تعداد سه نفر از مددجویان این حوزه موافقت و مساعدت نمود .