شورای طبقه بندی زندان بجنورد با حضور رئیس دادگستری مانه و سملقان تشکیل جلسه داد

به منظور کاهش آسیب رفتارهای پر خطر و کاهش جمعیت کیفری جلسه شورای طبقه بندی زندان بجنورد با حضور شفیعی رئیس دادگستری شهرستان مانه و سملقان برگزار گردید .

در این جلسه که دادستان و تعدادی از قضات شهرستان مانه و سملقان و حاتمی رئیس زندان نیز حضورداشتند به درخواست قضایی مددجویان حوزه مانه و سملقان رسیدگی شد .

بازدید از بند نسوان و سلامت ۲ از دیگر برنامه های رئیس دادگستری شهرستان مانه و سملقان  و هیئت همراه در این بازدید بود .

حاتمی رئیس زندان بجنورد در حاشیه این جلسه خاطر نشان کرد:درخواست مددجویانی در شورای طبقه بندی مطرح می شود که در کلاسهای فرهنگی ، قرآنی و اشتغال و حرفه آموزی شرکت فعال و مستمر داشته باشند.